Wednesday, July 29, 2009

Juragan Oded

Juragan Odéd direktur PT. CEULEUPEUNG. Basa balik tikantor manéhna ngajenghok lantaran ningali juragan istri, nu katelah gan Onah, keur ceurik ngabangingik bari terus ngadu ka salakina.

Juragan Istri :"Pih.. tadi si emang tukang kebon cunihin ka abdi, tapi saurna dipiwarang ku papih!".

Juragan Odéd : "Naha kunaon kitu?” (ngajawab nyalsé terus muka dasi loréngna nu ngagebay)

Juragan istri : “Ah pokona cunihin tur campelak ka dunungan. Naha leres éta teh dipiwarang ku papih ?”

Juragan Odéd : “Naha da papih mah teu rumasa tutah titah nanaon ka si mamang teh. Ngan tadi rumasa ngomong kieu dina telepon teh : 'Mang lamun hujan, omat pangangkatkeun erok juragan istri, jeung asupkeun manukna… sakitu !'"

0 comments: