Wednesday, July 29, 2009

Di teluh

Si Obét beuteungna bentelu lantaran aya nu neluh. Nurutkeun dokter ahli bedah, si Obet kudu gancang dioperasi.

"Teungteuingeun..rarasaan mah kuring téh tara jail ka batur!" Ceuk si Obét bari rambay cipanon jeung ngusapan beuteungna anu bungkeyang.

"Jep..jep..tong léwéh, kawas lain lalaki wé...!" Ceuk dokter bari jes nyuntikeun obat bius ... lengak si Obet kapaéhan. Tilu jam tiharita si Obét kakara lilir, beuteungna anu tadina bentelu ngadadak kempés.

"Mangga tah ieu hasilna..!" Dokter nyéréngéh bari nunjuk ka hiji komputer kumplit sareng printerna.

"Baruk..geuning lebetna nu kieu, nu leres ieu téh dok?" Si Obét heran, tapi ... sorana semu atoh [?].

"Ih leres..malihan nembé diangkat mah monitorna ngaluarkeun aksara: Nembé dikintun hiji heula ", saur dokter. “Naha ari maneh katingalina teh siga nu atoh?

"Duh iraha atuh badé neluh deui...sabab tos geregeteun hayang gaduh warnét..!

Beu...?!?!?!?!?!?!

0 comments: